Anaokulu Etkinlikleri

Anaokulu etkinlikleri, okul öncesi eğitim-öğretim döneminde çocukların öğrenme sürecini hızlandırmak, sosyal, görsel, duygusal, işitsel zekalarına olumlu bir biçimde destek olmak, onların yeteneklerini ortaya çıkarmak, gelişimlerini desteklemek ve okul çağına hazırlamak için anaokulları ve kreşlerde uygulanan etkinliliklerin bütünüdür. Etkileri bakımından çok önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra onlara paylaşmak, sabretmek, duyarlı olmak ve empati kurmak gibi duyguları olumlu bir biçimde öğretmeyi amaçlar.

 

Anaokulumuzda çocuklarımızı eğitim-öğretim hayatına hazır bir öğrenci olarak hazırlamak hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.  Bununla beraber onların sosyal ve bilişsel zekalarının gelişimine katkıda bulunmak, bireysel yeteneklerini ön plana çıkarmak, nesneleri kullanabilmeyi öğrenmek, paylaşmayı öğrenmek, arkadaşlarıya doğru bir biçimde iletişim sağlamak gibi davranış gelişimlerini de desteklemek için okulumuzda anaokulu etkinlikleri uygularız. Bu etkinlikler arasında; Fen ve Doğa Etkinlikleri, Türkçe Dil Etkinlikleri, Spor Çalışmaları, Büyük-Küçük Motor geliştirme çalışmaları, Yabancı Dil Çalışmaları, Müzik Eğitimi, Matematik Etkinliği, Okuma Yazma Etkinliği gibi direkt öğrencilerimizle beraber uyguladığımız etkinliklerin yanı sıra velilerimizi de kapsayan Sıra Bende Etkinliği ve buna benzer etkinliklerimiz yer almaktadır.

Çoklu Zeka Türüne Hitap Eden Okul Öncesi Etkinlikler Nelerdir?

 • Türkçe Dil Etkinliği
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği
 • Matematik Etkinliği
 • Sanat Etkinliği
 • Fen ve Doğa Etkinliği
 • Drama Etkinliği
 • Jimnastik – Spor Etkinliği
 • Oyun Etkinliği
 • Orff- Müzik Etkinliği
 • Alan Gezileri

 

Türkçe Dil Etkinliği

 

Okul öncesi dönemde “Türkçe Dil Etkinliği” adı altında olan bu etkinlik türü çocuğun; düşünme, anladıklarını ve duyduklarını tekrar etme, dil becerilerinin geliştirilmesi ve telaffuz yeteneğine oldukça faydası olan bir etkinlik türüdür.

 

Peki türkçe dil etkinliklerinde neler yapılır?

 • Hikaye Öncesi Etkinlikler

  Hikaye öncesinde çocuğu hikayeye hazırlamak gerekli olup hikayede geçen kavramların, anlamların açıklanması hikaye esnasında çocuğun hikayeyi daha kolay anlamasına yardımcı olacaktır. Hikaye öncesinde yapılan etkinlikler ise; Sohbet, Parmak Oyunu, Şiir, Tekerleme-Bilmece gibi etkinliklerdir. Sohbet esnasında çocuk kendini daha rahat ifade etmeyi öğrenir. Grup içerisinde çekingenlik, içekapanıklık söz konusu ise bir süre sonra sohbete katılarak kendini ifade etmeye başlar. Parmak oyununda parmak kaslarını geliştirilir ve dilin işlevi arttırılır. Şiirde duygu ve düşüncelerini anlamaları için okul öncesi dönemde kısa, net ve anlaşılır olunmalıdır. Şiir çocukların dikkat sürelerinin arttırmakta etkili olmaktadır (okul öncesi çocukların max. dikkat süresi 10-30 dk arasındadır). Artikülasyon bozukluğunun giderilmesinde anlama ve kavramada etkilidir. Mecaz anlamları anlamada yararlı olmaktadır. Tekerleme-Bilmece etkinliğinde yeni kelimeler öğrenilir bu da hayal güçlerinin geliştirilmesinde faydalı olmaktadır. Aynı zamanda eğlenme, düşündürme ve eğitimine katkıda bulunma açısından oldukça yararlıdır.

 

 • Hikaye Anı Etkinliği

  Çocuklar hikaye anlatmayı ve dinlemeyi fazlaca severler. Hikayelerin çocuklar üzerinde; yeni kelimeler öğrenip, hayal kurmayı, hikayedeki karakteri gözünün önünde canlandırmayı ve sınıf içerisinde toplulukta nasıl durulması gerektiğine dair faydası olur. Arkadaşlarına karşı saygı duymayı öğrenirken aynı zamanda empati yeteneğini geliştirir. Kavram, mekan, şekil, renk ve yön kavramlarının desteklenmesine de yardımcı olur.

 

 • Hikaye Sonrası Etkinliği:

  Yaratıcı dramatizasyon yöntemiyle  hikaye sonrasında dinledikleri ve zihinlerinde hikayeyi canlandırırlar. Canlandırırken söz ve hareketleri bir arada kullanarak yüz mimiklerini de konuya göre kullanmayı öğrenirler. Sohbet için hikaye yarım bırakılabilir. Çocuklar zihinlerinde canlandırdıklarını kendi ürettikleri son ile devam ettirip sonlandırabilir. Düşünme yetenekleri gelişir ve beyin fırtınası yapabilirler. Grup içerisinde hikaye tamamlanırken uyum içerisinde olmayı, birbirlerini dinlemeyi, sevgi ve saygı gibi değerlerimizi öğrenirler. Hikaye sonrasında pandomim yapılabilir. Pandomim, sözsüz sadece mimikleri ve beden dilini kullanarak yapılan  bir oyun türüdür. Dinledikelrini tekrarlamaya zihinde canlandırmaya ve zekayı harekete geçirmeye destek olur.

 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

 

Okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık etkinliği çocuğun çoklu zekasına hitap etmeli, becerilerini geliştirmeli ve “ilköğretime hazır” duruma getirmelidir.

 

Okuma yazmaya hazırlık etkinliği   Okuma yazmaya hazırlık etkinliği

 

İlköğretimin ilk başlangıcı olan okul öncesi eğitim etkinliklerinden bir diğeri okuma yazmaya hazırlık çalışmasıdır. Ve bu çalışmalar nedir ve neler yapılır?

Okuma yazmaya hazırlık çalışması çocuğun okula hazır olmasını destekleyen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunan çalışmalardan biridir. Okuma yazmaya hazırlık çalışması çocuğun akıl yürütmesine, algısal yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları öğrenmesine katkı sağlar. Bu tarz çalışmalarda çocukların yaş, gelişim düzeyi ve bilişsel farklılıkları göz önünde bulundurulur. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda, okuma yazmaya hazırlık çalışmasındaki hedefler şunlardır;

 • Kalem tutma ve parmak kaslarının geliştirilmesi,
 • El-göz koorndinasyonunun sağlanması,
 • Dikkat sürelerinin arttırılması,
 • Yazı yazma için araç-gereçlerin doğru kullanımı (kalem tutuşu, kağıdın duruşu, defter-göz mesafesi vs.),
 • Yazı yazmanın veya etkinlik sayfasının yönünü bilmek,
 • Çizgi dikkat çalışmalarını desteklemek,
 • Ses çalışmalarını ve sese uygun yönergeleri desteklemek,
 • Kelime türetmek aynı sesleri bulmak, kafiyeyi bilmek,
 • Kavram çalışmaları yaparak çocuğun ilkokula olgunluğunu desteklemek gibi hedefler bulunur.

 

Matematik Etkinliği

 

Günlük yaşantımızda gerekli olan ve her yerde her şekilde karşımıza çıkan bir etkinlik türüdür. Çocukların dilsel – sözel, doğa, mantıksal, sosyal, görsel-mekansal gibi zeka türlerini doğrudan etkiler. Matematik etkinliklerinde;

 • Yazılışları (yazılış yönü), rakamın adı öğrenilerek yazma, duyma, uygulama becerisi kazandırılır. Günlük yaşantımızda oldukça fazla kullandığımız rakamlar öğrenilerek ritmik sayma, adım sayma, rakamları tanıma gibi faaliyetleri de artık kazanmış olur.

Okul Öncesi Matematik Etkinliği  Anaokulu Matematik Etkinliği

 • Matematik etkinliğinde çozuk aynı zamanda şekilleri öğrenir, birbirinden ayırt eder, kavram gelişimi desteklenir ve benzer farklılıkları öğrenir. Şekilleri görsel ve sözel olarak ismiyle tanımaya başlar. Kenar ve köşeleri olan şekillerin de ayrıtlarını saymayı öğrenir.
 • Sıra sayılarını öğrenir (birinci, ikinci)
 • Matematik etkinliğinde çocuk sıra sayılarını kullanarak gruplamaya, grupları oluşturmayı öğrenir.
 • Ölçü birimlerini öğrenir. Uzunluk, hacim, ağırlık, mesafe gibi birimlerle nasıl ölçüldüğünü görsel ve işitsel olarak deneyler. Uygulamalar ve görsellerle öğrenir.
 • Zaman ve saat bilgisi verilerek, saatin içerisinde çocukların (akrep-yelkovan-saniye) ne işe yaradığı, neler olduğu öğretilerek, sosyal çevreye merak uyandırılır  ve gördüğü nesnelere yabancı kalmaz. Saat öğretimi 3-4 yaşında başlayarak zamanın ne olduğu, saatin neyi göstermeye yaradığı gibi ifadelerle başlayıp, en son saatin kaç olduğu gibi ifadelerle devam edilir. Saat konusu tam olarak 8-9 yaşına kadar  öğrenilebilir.  3-4 yaşlarında tamamen öğrenmesi beklenemez.
 • Günlük yaşantımızda kullandığımız ve geçinebilmemiz için gerekli olan para ve para birimleri çocuğun anlayabileceği düzeyde öğretilebilir.

 

Fen ve Doğa Etkinliği

 

Okul öcesi dönemdeki çocuklar, oldukça meraklı ve araştırmacı yönleriyle aynı zamanda sorgulayıcıdırlar da. Fen ve Doğa etkinlikleri çocukların bu meraklarının giderilmesinde; araştırma, gezi-gözlem ve deney yaparak çocuğun zihin ve dil gelişimine faydası olur. Neden-sonuç ilişkilerini gözlemleyerek ve yaşayarak eğitim ortamı hazırlanır.

 

Okul Öncesi Fen ve Doğa Etkinliği  Anaokulu Fen ve Doğa Etkinliği   Düş Bahçesi Anaokulu Fen ve Doğa Etkinliği

 

Çocuklar doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı hale gelerek yaratıcı düşünmeleri sağlanır. Aynı zamanda akıl yürütme, mantık yürütme, fikir verme gibi algıyı harekete geçirerek dil gelişimini de destekler. Grup etkinliği içerisinde kendilerini daha özgüvenli hissederek, paylaşma, yardımlaşma, iş birliğinde bulunma vb. sosyal davranışları gelişir ve çevre duyarlılığı artar. Fen araçlarını ve doğada neler olduğunu öğrenerek kavram gelişimi de desteklenir.

 

 

Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri

 

Okul öncesi çocukları gelişimine katkıda bulunan bir diğer etkinlik türü ise; sanat etkinlikleridir. Anaokullarında uygulanan sanat etkinlikleri çocukların işitsel, sözel, içsel, el-göz koordinasyonunu aynı anda kullandığı etkinlik türlerinden olup çocukların yaratıcılıklarını ve estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefler. Zaman ve süre kavramının kullanılmadığ, çocukların rahat çalışacakları, yer-zaman ve yaşa göre araç gereç gerektiren bu etkinliklerde çocukları yaratıcılıklarını sağlıklı bir biçimde ortaya koyabilirler.

 

Düş Bahçesi Anaokulu Grup Etkinliği - 1Düş Bahçesi Anaokulu Grup Etkinliği - 2

 

Grup şeklinde sanat etkinliği çalışması yapan çocukların gelişimsel alanları desteklenirken, aynı zamanda toplu halde bir işe başlamayı, sonuçlandırmayı ve bir ekip olmayı öğrenmeleri de gelişir. İşbirliği ve yardımlaşma şeklinde sosyalleşmeye başlarlar. Projelerini bitirdiklerinde yüzlerinde görünen mutluluk; başladıkları işi bitirmeleri sonucunda bir ürün ortaya çıkarmalarıyla küçük/büyük motor becerilerine sağladığı katkının yanı sıra duygusal zekalarında da ortaya çıkan pozitif gelişimin bir göstergesidir.

 

Düş Bahçesi Anaokulu Sumatra Kaplanı Boyama Etkinliği

 

Sanat etkinliklerinde bir çalışma yapılmadan önce çocuklara nasıl bir çalışma yapmak istediklerinin sorulması gibi davranışlar onlara, bir etkinlik yapılırken kendi düşüncelerinin de ne kadar önemli olduğu ve verilen kararların amacın dışında olmadığı sürece saygı ile karşılanması bilincini çocuklara kazandırması yönünden çok önemlidir. Örneğin; nesli tükenmekte olan Sumatra Kaplanı çocuklara öğretildikten sonra onlara verilen resimlerle nasıl bir çalışma yapmak istedikleri sorulur, onların düşünceleri ve nasıl bir etkinlik yapılacağı birlikte tasarlanır. Bu etkinlikte kulak çubuğu ile parmak boyası ve noktalama çalışması yapılmıştır.

Sanat etkinliği çok yönlüdür. Çocuklar yönlendirilerek veya bir etkinlik teması belirtilerek çalışma yapılır. Konuya hakim olmaları sağlanarak kendi yaratıcılıkları ve hayal güçleri ile bir üretim gerçekleştirmeleri hedeflenir. Hayal güçleri kısıtlanmamaılıdır. Örneğin, bir civcivin sarı renk olması onların eğer isterlerse civcivi mor renge boyamalarına engel olmamalıdır. Çünkü burada önemli olan onların hayallerindeki civciv tasavvurudur. Çocuklar amacın dışına çıkmadığı sürece (boya ile elini yüzünü boyamadığı, boncuk vs. materyallerle amacının dışında oynaması, sağa sola fırlatması gibi…) gerçekleştirmek istedikleri şeyler için destek olunmalıdır. Okul öncesi çocuklara uygulanabilecek bazı saanat etkinlikleri için aşağıdaki örnekler verilebilir.

 • Artık materyallerle yapılan çalışmalar.(Kolaj vb.)
 • Kağıt katlama, kesme, yırtma-yapıştırma gibi çalışmalar.
 • Çeşitli boyaların kullanıldığı çalışmalar.
 • Yoğurma maddeleri ile yapılan çalışmalar.(Kil, seramik, oyun hamuru vb.)

Düş Bahçesi Anaokulu Oyun Hamuru EtkinligiDüş Bahçesi Anaokulu Sulu Boya Etkinligi

 

Yoğurma maddeleri ile çalışma yapan çocuklar bazı olumsuz duyguları olumlu yöne doğru kaydırmayı sağlarlar (saldırganlık gibi). Bu çalışmaları yaparken yeni tasarımlar ve fikirler ortaya koymak için düşünürler. Parmak kasları gelişimleri artar. Bir işe başladıktan sonra sonuçlandırmayı öğrenirler. Başlangıç – sonuç arasında heyecanlı ve istekli bir çalışma yaparlar. Fırça kalem vs. gibi boya malzemelerini nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenirler.

Okulumuzda Yapılan Diğer Etkinlikler

Buz Pateni Etkinliğimiz

Düş Bahçesi Anaokulu olarak çocuklarımızla güzel bir buz pateni deneyimi yaşattık. Düzenli olarak Buz Pateni derslerimiz devam etmektedir.

Düş Bahçesi Anaokulu Buz Pateni Etkinliği 2

Yangın Eğitimi Etkinliğimiz

Okul dışı etkinliklerimize Yangın Eğitimi Etkinliğini de ekledik. Düş Bahçesi Anaokulu’nun çocukları yangın konusunda artık daha bilinçli.

Düş Bahçesi Anaokulu Yangın Eğitimi 1
Düş Bahçesi Anaokulu Yangın Eğitimi 2

Çocuklarımızla İletişimimiz Nasıl Olmalı Eğitimi

Okul – Aile etkinliklerimize bir yenisi ekleyerek Uzman Psikoloğumuz ile velilerimizi bir araya getirdik. “Çocuklarımızla İletişimimiz Nasıl Olmalı” konulu seminerimizden bazı kareler.

Sıra Bende Etkinliğimiz

Okul – Aile etkinliklerimizden biri olan “Sıra Bende Etkinliği” sayesinde velilerimiz çocuklarımızla buluşuyor. Sırası gelen velimizi okulumuzda misafir ederek çocuklara mesleğini anlatmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza okul ve alieler olarak meslek bilinci konusunda katkıda bulunuyoruz.

Sıra Bende Etkinliği 1
Sıra Bende Etkinliği 2

Cam Boyama Etkinliğimiz

Küçük motor geliştirme konusunda oldukça yararlı olan cam boyama etkinliğimizden bazı kareleri yanda görebilirsiniz.

Düş Bahçesi Anaoukulu Cam Boyama Etkinliği
Düş Bahçesi Anaokulu Cam Boyama Etkinliği

Bale Eğitimimizden

Okulumuzdaki bale çalışmalarından bazı kareler.

Düş Bahçesi Anaokulu Bale Eğitimi 1
Düş Bahçesi Anaokulu Bale Eğitimi 2

Okulumuzun 23 Nisan Gösterisi

23.04.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterimizden bazı kareler.

Düş Bahçesi Anaokulu 23 Nisan Gösterisi
Düş Bahçesi Anaokulu 23 Nisan Gösterisi

Anneler Günü Etkinliğimiz

Düş Bahçesi Anaokulu olarak Anneler Günü’nde annelerimizi okulumuzda misafir ettik ve Anneler Günümüzü kutladık.

Düş Bahçesi Anaokulu Anneler Günü Etkinliği
Düş Bahçesi Anaokulu Anneler Günü Etkinliği - 1

Orff Dersimiz

Okulumuzun branş derslerinden biri olan Orff dersinden bazı kareler.

Düş Bahçesi Anaokulu Off Dersi 5
Düş Bahçesi Anaokulu Off Dersi 6
WhatsApp chat